سود قابل تقسیم سهامداران شرکت پالایش نفت بندرعباس تعیین شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت بندرعباس در تاریخ 95/04/30 با حضور 91/47 درصدی سهامداران برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت بندرعباس در تاریخ 95/04/30 با حضور 91/47 درصدی سهامداران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت بندرعباس، در این مجمع در رابطه با میزان پرداخت سود سهام و در اجرای مواد 90 , 239 و 240 لایحه اصلاحی قانون تجارت و پس از اخذ تایید نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی مصوب شد مبلغ 200 ریال به عنوان سود قابل تقسیم هر سهم برای سال منتهی به 29 اسفند سال 1394 به سهامداران پرداخت شود.

در این نشست مهندس نامور مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گزارشی از عملکرد واقعی شرکت، پیشرفت طرح ها و برنامه های توسعه ای در دست اقدام شرکت را ارائه کرد و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز قرائت شد و مجمع براساس گزارش مذکور تکالیف را مشخص نمود.

همچنین در این مجمع با نظر اکثریت سهامداران مقرر شد در رابطه با طرح افزایش ظرفیت شرکت پالایش نفت بندرعباس تا سه ماه آینده حسابهای مربوط به این طرح حسابرسی و نتایج به سهامداران حقیقی و حقوقی اعلام شود.   

در رابطه با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی رهبین نیز برای یک سال دیگر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی دایا رهیافت به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت تعیین شد.

گفتنی است در تصمیمات مجمع عمومی روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیر الانتشار برای درج آگهی های مربوط به مجمع شرکت معرفی و مقرر شد سایر آگهی های مربوط به امور جاری شرکت از جمله آگهی مناقصات با رعایت صرفه و صلاح شرکت در روزنامه های کثیر الانتشار کشوری و محلی منتشر شود.

در این نشست آقای نجات امینی به عنوان رئیس جلسه, آقایان شهنازی زاده و منظری توکلی به عنوان ناظران جلسه و آقای هاشم نامور به عنوان منشی جلسه اعضاء هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت بندرعباس را تشکیل دادند.

دیدگاه خود را بیان کنید