برگزاري رزمايش امداد و نجات و اطفاء حريق در بازوهای بارگیری گاز مايع در شركت پالايش نفت بندرعباس

به منظور حفظ آمادگي و ارتقاء توان مقابله با بحران، رزمايش امداد و نجات و اطفاء حريق در بازوهای بارگیری گاز مايع در شركت پالايش نفت بندرعباس برگزار شد.

به منظور حفظ آمادگي و ارتقاء توان مقابله با بحران، رزمايش امداد و نجات و اطفاء حريق در بازوهای بارگیری گاز مايع در شركت پالايش نفت بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت بندرعباس اين رزمايش به منظور شناخت نقاط آسيب پذير و پيامدهاي ناشي از انفجار و آتش سوزي و با حضور نيروهاي آتش نشاني، بهره برداري، حراست، ايمني، طب صنعتي، محيط زيست و پدافند غير عامل و مديريت بحران برگزار شد.

مديرعامل شركت پالايش نفت بندرعباس گفت: ارتقاء و سنجش آمادگي كاركنان آتش نشاني، افزايش توان عملياتي و قدرت تصميم گيري مسئولان در شرايط اضطراري، ارزيابي توانايي و سرعت عمل گروههاي امدادي و بهره برداري، اطمينان از آماده به كار بودن وسايل و تجهيزات و شناسايي نقاط قوت، ضعف و ارزيابي عملكرد از مهمترين اهداف برگزاري اين رزمايش بود.

مهندس هاشم نامور افزود: بر اساس سناريو از پيش تعيين شده در هنگام بارگيري گاز مايع توسط تانكر و درحين عمليات جداسازي بازوي بارگيري شماره 3 از تانكر، ضمن نشت گاز، آتش سوزي رخ مي دهد و همچنين منجر به مصدوميت يك نفر در محوطه بارگيري مي شود.  

وي گفت: سرعت در برقراري ارتباط صحيح، حضور به موقع تيم هاي آتش نشاني و امداد و نجات در محل حادثه، نجات مصدوم، تخليه محوطه، كنترل و اطفاء حريق و انجام اقدامات اوليه لازم از سوي همكاران اورژانس و انتقال مصدومان به مركز طب صنعتي از ديگر برنامه هاي تعيين شده در اين رزمايش بود.

مديرعامل شركت پالايش نفت بندرعباس افزود: وجود هماهنگي هاي لازم گروههاي شركت كننده، سرعت عمل بالاي تيم امداد و نجات آتش نشاني در اجراي رزمايش، تخلیه به موقع تانکرها و آمادگی همکاران واحد بارگیری گاز مایع براي واکنش درشرایط اضطراری از نقاط قوت رزمايش امداد و نجات و اطفاء حريق در بازوهای بارگیری بود.

دیدگاه خود را بیان کنید