پروژه ازادگان جنوبی

PIPE X52 PSL2 ,BALL VALVE 20" CLS300,BALL VALVE CLAS 150 4"

قطعات سرچاهی نفت و گاز و پتروشیمی


دیدگاه خود را بیان کنید